Trampolien geeft ondersteuning

CONTACTEER ONS
Trampolien home

Trampolien geeft ondersteuning

CONTACTEER ONS

Trampolien vzw wil bijdragen aan de aanpak en vermindering van de problematiek van intrafamiliaal geweld en van geweld in vertrouwensrelaties. Wij willen de vrouwen, mannen en kinderen die dergelijk geweld hebben ondergaan of die er getuige van waren en daar onder lijden, ondersteunen via het vergemakkelijken van de hulpverlening. Via ons steunfonds en onze methodiek kunnen slachtoffers die het financieel niet breed hebben, toch rekenen op een snelle en professionele hulp zodat zij de nodige veerkracht kunnen ontwikkelen om hun leven weer op een positief spoor te krijgen.

Trampolien vormt een unieke schakel in het werkveld van hulpverleningsorganisaties rond deze problematiek, in die zin dat het de leemte vult die kan ontstaan tussen geweldsituatie en snelle therapeutische ondersteuning.

Momenteel beperken we het project tot de regio Zuid-Limburg en regio Hasselt, doch wij zoeken continu naar de financiële middelen om dit project nationaal aansluiting te laten vinden.

Als u onze zaak dus genegen bent, kan u altijd een vrijwillige en vrijblijvende gift doen op de rekening van Trampolien met rekeningnummer BE71 0017 7404 9669.

Trampolien geeft ondersteuning

Ontdek meer

“Als vrouw en als moeder ben ik opgelucht dat huiselijk geweld uit de taboesfeer wordt gehaald. Emotionele en financiële drempels zijn niet gemakkelijk te overwinnen en elk initiatief dat de drempel verlaagt juich ik toe. Wie slachtoffer werd verdient steun, geborgenheid en de kans om opnieuw te beginnen. Dankzij vzw Trampolien wordt dit mogelijk.
Als Tongerse politica ben ik trots dat Trampolien lokaal sterke wortels heeft van waaruit ze verder kan groeien in de regio. Het netwerk van hulpverlening dat de vzw biedt kan zich zo ontwikkelen ver buiten onze stadsgrenzen. Vzw Trampolien zorgt voor een zachtere landing en een grote sprong voorwaarts,  en die kans verdient immers iedereen.“ 

An Christiaens, Vlaams Parlementslid en Schepen van Openbare Werken en Jeugd in Tongeren

Ik wil ook mijn steentje bijdragen

Ik draag bij