Wanneer uit het onthaalgesprek blijkt dat je recht hebt op een financiële tussenkomst van Trampolien, zal de contactpersoon dit laten weten aan de gekozen hulpverlener.

Er is een maximum van 6 sessies waarvoor Trampolien financiële ondersteuning zal bieden.
In principe ontvang je bij het intakegesprek een financiële tussenkomst voor alle 6 sessies in de vorm van speciale cheques.

Indien de situatie dermate opvolging vereist, kan de contactpersoon je in eerste instantie een financiële tussenkomst geven voor 2 sessies. Nadien kan je een bijkomende tussenkomst vragen voor nog 4 sessies, wanneer je kan aangeven dat je verder in begeleiding wil gaan met de gekozen hulpverlener en dat je financiële situatie onveranderd is gebleven. Hiervoor neem je opnieuw contact op met de contactpersoon van Trampolien.

Het bedrag van de tussenkomst is in principe beperkt tot 40 euro maar kan uitzonderlijk variëren,afhankelijk van een aantal factoren: bv. je inkomen, je financiële lasten, het aantal kinderen in het gezin, rechten op tussenkomst van het ziekenfonds e.a. Tijdens het onthaalgesprek wordt bepaald welke tegemoetkoming je zal ontvangen.