Voor haar werking is Trampolien vzw volledig afhankelijk van giften.

De ingezamelde gelden worden integraal besteed aan de ondersteuning van de slachtoffers van intrafamiliaal geweld.

Wij zijn alle clubs en individuele sponsors dan ook heel dankbaar voor hun steun.